World Regional Rose Convention 2020, Kolkata

Committee

9 - 12 January, 2020 | The Agri-Horticultural Society of India, 1, Alipore Road, Kolkata - 700027, India

COMMITTEE


ADVISORY COMMITTEE
Mr. Sunil Kanoria
Mr. H. V. Patodia
Mr. Mayank Jalan
Prof Dr. T. K. Bose
Ms. Helga Brichet
Kelvin Trimper
Ms. Henrianne de Briey
Mr. M. S. Viraraghavan
Mrs. Girija Viraraghavan
Dr. S. K. Basu
Mr. Khader Alam Khan
Mr. Vijay Kant
Mr. M. K. Saharia
Mr. Gaurav Swarup
Mr. Sushil Prakash
Dr. N. K. Dadlani
Mr. Arshad Bhiwandiwala
Mr. Suresh Pingale
Mr. Kamal Prakash
Dr. Partha R. DasGupta
Mr. Sharad Khaitan
Mr. Dulal Mukherjee
Mr. Steve Jones
Dr. A A Mao

TECHNICAL COMMITTEE
(Seminar & Publication)
Dr. N. K. Dadlani
Dr. Partha R. DasGupta
Mr. M. S. Viraraghavan
Mrs. Girija Viraraghavan
Ms. Anindita Dasgupta
Dr. Kalyan Chakrabarti
Dr. Subhendu Chaudhuri
Mr. Gautam Narayan Ghosh
Dr. S. K. Basu
Mr. Arshad Bhiwandiwala
Mr. Vijay Kant
Mr. Avijit Kumar
Dr. K. V. Prasad
Dr. T. Janakiram

ORGANIZING COMMITTEE
Ms. Sunita Kanoria
Chairperson
Dr. Rahul Varma
Convenor
Col. Pratul Pandit (Retd)
Organizing Secretary
Mr. Ahmed Alam Khan
Mr. Khader Alam Khan
Mr. S. B. Mookherjee
Mr. Vijay Kant
Dr. Kalyan Chakrabarti
Mr. Sushil Prakash
Mr. Kamal Prakash
Mr. Sekhar Datta
Mr. M. B. Guin
Mr. Pradeep Sancheti
Mr. M. K. Saharia
Mrs. Alka Bangur
Mr. Vineet Nahata
Mr. Sanjay Mukherjee

FINANCE & SPONSORSHIP COMMITTEE
Mr. Mayank Jalan
Mr. H. V. Patodia
Mr. Khader Alam Khan
Mr. M. B. Guin
Mr. Sharad Khaitan
Mr. Vijay Kant
Mr. S. Jhunjhunwala
Mr. Kamal Prakash
Mr. R. S. Kothari
Mr. R. A. Killa
Mr. Ashok Manaktala
Mr. Sushil Prakash
Mr. Anoop Kumar
Mr. Vineet Bhartia

MARKETING, PR, PUBLICITY COMMITTEE
Mr. Kamal Kumar Lunia
Mr. Vijay Kant
Mr. D. D. Purakayastha
Mr. Kamal Prakash
Ms. Varsha
Mr. Somasroy ChakrabortyGARDEN COMMITTEE
Mr. Dulal Mukherjee
Mr. Nandini Chakraborty
Mr. Avijit Kumar
Dr. Subhendu Chowdhury
Mr. Sanjay Mukherjee
Mr. Pranabir Maity
Mr. Ashoke Maity
Mr. Sekhar Dutta
Mr. Nemai Mukherjee
Mr. Sourav Bhattacharjee

SHOW & EVENT COMMITTEE
Mr. Sujit Chakravorti
Mr. Khader Alam Khan
Mr. Subhasis Roy
Mr. Rakesh Kumar
Ms. Nandini Chakravarty
Dr. Subhendu Chaudhuri
Mr. Sanjay Mukherjee
Mr. Pranabir Maity
Mr. Ashoke Maity
Mr. Sekhar Dutta
Mr. Nemai Mukherjee
Mr. Sourav Bhattacharjee
Mr. M. B. Guin
Mr. Atin Bose
Mr. Ashok Banerjee
Mr. Vijay Kant
Mr. Debashish Bal
Mr. Amit Dey
Mr. Dhruv Bhalla
Mr. Dipen Banerjee
Dr. Ashoke ghosh
Dr. Debashis Mukhopadhyay
Mr. Tarun Kanti Mondol
Mr. Tapan Sur
Dr. D. D. Bhunia